Wat doen we bij Fundamental Concepts.

Wat doen we 

Wij zijn uw ontwikkelingsmanager bij het ontwikkelen van een realistische en financieel haalbare invulling van uw locatie. Ontzorgen en waarde toevoegen, dat is wat we voor u doen.

5 Factoren zijn essentieel om een succesvolle (her)ontwikkeling mogelijk te maken. Locatie, Omgevingsmanagement, Markt, Financiele haalbaarheid en Financiering. Ons stoplichtmodel geeft deze weer en brengt de bijbehorende producten in beeld. Wij managen deze 5 factoren van conceptfase tot en met realisatiefase. Indien nodig werken wij samen met een aantal gespecialiseerde partners.

Locatie

Wij brengen de locatiespecifieke kenmerken in beeld. We richten ons hierbij eerst op de juridische en economische kenmerken. Publiek en privaatrechtelijk onderzoek maken hiervan onderdeel uit. Daarna richten we ons op de kenmerken van het vastgoed: de opstallen en het kavel.

Omgevingsmanagement

Locaties bevinden zich vaak in een complexe omgeving van bestemmingen, vergunningen, regels, eisen en procedures en bovendien een web van belangen. Wij kennen deze omgeving en vinden voor u de juiste weg hierin.

Zo verzorgen we voor u de benodigde bestemmingswijzigingen, vergunningsaanvragen en milieuonderzoeken (bodem, water, flora en fauna). Daarnaast brengen we de publieke en maatschappelijke omgeving in beeld. We hebben een brede ervaring in de benadering van publieke partijen. Wij zorgen voor de benodigde draagvlak voor uw project.

Markt

Een belangrijk onderdeel van een (her)ontwikkelingsconcept is de markt. Een marktanalyse is de basis, het vermarkten van het concept de succesfactor. Samen met het optimaal verbinden van de belangen van de eigenaar, de maatschappelijke belangen en de wensen van de toekomstige gebruikers is dit onze doelstelling.

Financiele haalbaarheid

Het succes van (her)ontwikkeling wordt bepaald door de gecreëerde toegevoegde waarde. Op korte en lange termijn moet er een rendabele invulling mogelijk zijn. Hiervoor doen wij een haalbaarheidsonderzoek bestaande uit berekeningen die betrekking hebben op de kosten (stichtings-, exploitatie- en investeringskosten) en toekomstige rendementen. Afhankelijk van uw eisen, brengen we zowel het financieel als maatschappelijk rendement voor u in beeld.

Financiering

Met een goed concept – waarbij de eerste vier factoren goed georganiseerd zijn – vormt financiering geen probleem  meer. Samen met u kunnen we de financiering organiseren. Afhankelijk van het project en uw wensen zijn we thuis in verschillende financieringsvormen zoals private en bancaire financiering, subsidies (voor historisch erfgoed) en crowdfunding. Combinaties van deze financieringsvormen liggen voor de hand.

Zie ook het volgende