Heilige Geestkerk Amstelveen

Voor de gemeente Amstelveen en de eigenaar hebben wij, namens BOEi, begin 2019 een onderzoek afgerond naar de herbestemmingsmogelijkheden van de Heilige Geestkerk in Amstelveen. Een roomkatholieke monumentale kerk uit 1962. Uit het onderzoek blijkt dat behoud van de kerk financieel haalbaar is als de pastorie en het bijgebouw op het naast de kerk gelegen perceel plaatsmaken voor nieuwbouwwoningen, grotendeels in het middeldure segment. Voor het kerkgebouw is een combinatie kantoorruimten en multifunctionele ruimten, zoals een huisartsenpraktijk, het meest realistische scenario.

Andere Projecten