Logementsgebouw Den Helder

Herontwikkeling Logementsgebouw Den Helder
In opdracht van BOEi, 2016 – heden.

Namens BOEi verantwoordelijk als projectleider voor de herontwikkeling van
het Logementsgebouw in Den Helder: een uniek Duits bouwwerk uit de tweede wereldoorlog. Het logementsgebouw in Den Helder is gebouwd als onderdeel van de Atlantikwall. De monumentale, neoclassicistische stijl die verwijstnaar ontwerpen van de architect van het derde Rijk, Albert Speer, is voor Nederland erg bijzonder. De Duitse bezetter zette namelijk meestal gebouwen neer die paste in de landelijke bouwstijl om niet herkend te worden door vijandelijke vliegtuigen vanuit de lucht. Er wordt nu een scenario uitgewerkt voor de herbestemming: een expeditiecentrum Atlantikwall mogelijk met een logiesfunctie.

Meer weten over het Logementsgebouw?

Andere Projecten