Klimaatfort Ruigenhoek

Voor de provincie Utrecht en eigenaar Staatsbosbeheer hebben we het concept Klimaatfort Ruigenhoek nader uitgewerkt. Na de conceptfase zijn we anno 2019 betrokken in de realisatiefase. 

Andere Projecten