Misie & Visie van Fundamental Concepts.

Misie & Visie

Onze missie
Wij willen bouwen aan nieuwe functies in oude gebouwen.


Onze visie

Locatieontwikkeling kan professioneler en effectiever. Een concept voor een plek of gebouw is goed als er een effectieve authentieke basis is gelegd. Deze basis kan vervat worden in het verhaal. Hieruit kan draagvlak bij overheden en belanghebbende gevonden worden. Door de combinatie van Jojanneke haar communicatie-expertise en John zijn ontwikkelings-expertise zorgen wij hiervoor. Bij erfgoed herbestemming vangen we deze basis door onze 3G's van herbestemming. Een interactie werkwijze Gebouw, Gebruiker en Geld. (zie afbeelding) Zie voor een uitgebreide omschrijving.

Zie ook het volgende