Missiehuis Driehuis

Voor de nieuwe eigenaren Acteeum en Equilis hebben wij, namens BOEi, in 2018 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de herbestemmingsmogelijkheden van het Missiehuis in Driehuis. Het monumentale pand is oorspronkelijk gebouwd in 1924 als verblijf en opleidingsinstituut voor priesters. Vanaf 1974 werd het in gebruik genomen door de Koninklijke Marine als kazerne. De nieuwe bestemming wordt waarschijnlijk wonen.

Andere Projecten